Gastroposao.eu - prvo mjesto za zapošljavanje ili potragu za radnicima u sektoru ugostiteljstva i turizma

01.02.2016.

Propisi i zakoni za turizam i ugostiteljstvo

 

Na stranicama Ministarstva turizma objavljen je popis važećih propisa, zakona i pravilniha iz područja ugostiteljstva i turizma, te ga mi ovdje prenosimo

 

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma
 

>> Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15)
Provedbeni propisi: 

 

>> Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 68/07) ; (NN 88/10) ; (NN 30/14) ; Vlada RH: Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 89/14) ; Zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 152/14)
Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (NN 7/16)
 • Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)
 • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08) ; (NN 90/08) ; (NN 112/09) ; (NN 33/10) ; (NN 62/10
 • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08)
 • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)  
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)
 • Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 69/08) ; (NN 83/09) ; (NN 49/15)
 • Pravilnik o upisniku putničkih agencija (NN 30/08
 • Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija (NN 30/08)  
 • Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (NN 62/96) ; (NN 23/97) ; (NN 134/98
 • Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (NN 78/96) ; (NN 47/97) ; (NN 80/98)  
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (NN 5/08
 • Arhiva

 

>> Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14) ; Izmjene i dopune (NN 114/14)
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; Izmjene (NN 65/13)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)
 • Arhiva

 

>> Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08) ; (NN 88/10) : Izmjene (NN 110/15)
Provedbeni propisi:

 

>> Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08) ; (NN 59/09) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 97/13) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 158/13) ; Izmjene (NN 30/14)
Provedbeni propisi:

 

>> Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14)

 • Pravilnik o iskaznici i znački turističkog inspektora (NN 45/14)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora (NN 45/14)
 • Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem  (NN 45/14)

 

>> Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)

 • Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (NN 12/11); Izmjene i dopune (NN 145/12)
 • Uredba o načinu i postupku procjene vrijednosti turističkog zemljišta, odnosno građevina u kampovima, načinu isplate kod civilne diobe, načinu utvrđivanja tržišne cijene ostalog građevinskog zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine (NN 12/11)
 • Uredba o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (NN 12/11)

 

Kolektivni ugovor ugostiteljstva 2015. (pročišćeni tekst)

 


Izvor: Ministarstvo turizma


Vaš Gastroposao Savjetnik
 

Top